0 (472) 502 30 50 pmyo@agri.edu.tr

Patnos Meslek Yüksekokulu

Staj İşlemleri

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
YAZ DÖNEMİ STAJ İŞ VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER VE STAJ İŞLEM SIRASI

2023-2024  Eğitim-Öğretim yılı Yaz Dönemi stajı 22/07/2024 Pazartesi günü başlayacak olup 16/08/2024 Cuma günü sona erecektir.
Başlangıç ve bitiş günleri staj süresine dahildir. Toplam 20(Yirmi) iş günü staj yapılmış olacaktır.Staj İçin Gerekli Evrakları Aşağıdaki Linklerin Üzerine Tıklayarak İndirebilirsiniz.
Yaz Dönemi Staj İş ve İşlemleri ile İlgili Bilgiler ve Staj İşlem Sırası
Kariyer Kapısı Ulusal Staj Programı Başvuru Adımları
Staj Yönergesi
 1. Adım
Staja Başlama Dilekçesi doldurulup danışman olunan hocaya imzalatılarak teslim edilecektir.
Staj Başlama Dilekçesi
 2. Adım
Staj Başvuru Formları 3 nüsha olacak şekilde (Fotoğraflı)  her biri ilk önce öğrenci tarafından ilgili yerleri doldurulup imzalanacaktır. Bu formlar staj yapılacak olan ilgili kuruma/kuruluşa götürülecek ve ilgili yerler doldurulup imzalanacaktır. Bu formlar en geç 24/05/2024 Cuma günü mesai bitimine kadar elden veya posta yoluyla staj danışmanlarına teslim edilmelidir. 
Adres: Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı No: 500 Patnos Meslek Yüksekokulu, Patnos/Ağrı 
Posta yoluyla gelen zarfların üstünde ilgili öğrencinin adı, soyadı, öğrenci numarası ve programı bilgileri olmalıdır.
Staj Formu ve Staj Talep Üst Yazısı
Staj Sözleşmesi Sigorta Başlatma Evrakı 3. Adım Müdürlüğümüze ulaşan Staj Başvuru Formları ilgili bölümlerin ilgili danışman hocaları tarafından incelenecek ve eksiksiz olanlar tarafımızca da onaylandıktan sonra “İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları” sigorta giriş işlemleri yapılacaktır. Eksik ya da yanlış olan evraklar ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Sigortalılık işlemleri yapıldıktan sonra;
-1 adet STAJ BAŞLAMA üst yazısı
-1 adet STAJ BAŞVURU FORMU (Onaylı)
-1 adet SİGORTA GİRİŞ BELGESİ
 Staj yapılacak olan kuruma/kuruluşa ya posta ya da stajyer öğrenci tarafından elden ulaştırılması sağlanacaktır.
Staja Başlama Üst Yazısı
Staj Dosyası
İşyeri Değerlendirme Formları
Staj Takip Çizelgesi
4. Adım
STAJ SONRASI AŞAĞIDAKİ İŞ VE İŞLEMLERE DİKKAT EDİLMELİDİR:
20 iş günlük staj süresi dolduktan sonra eksiksiz doldurulmuş olan “STAJ DOSYASI” ve İŞYERİ DEĞERLENDİRME FORMLARI (kapalı ve mühürlü zarf İçerisinde) 29/08/2024 Perşembe gününe kadar Staj Evrakı Teslim Tutanağı ile birlikte staj danışmanlarına teslim edilmiş olmalıdır.
Danışmanlar öğrencilerden aldıkları dosyaları kontrol ettikten, İKİ NÜSHALIK BİR LİSTE halinde en geç 06/09/2024 Cuma günü mesai bitimine kadar ‘’STAJ KOMİSYONUNA’’ teslim edeceklerdir. 
 Staj Komisyonu GEÇERLİ GÖRDÜĞÜ DOSYALARI ONAYLAYACAK, GEÇERSİZ GÖRDÜĞÜ VE/VEYA REDETTİĞİ DOSYALARI DA ONAYLAMAYACAKTIR.
Staj Evrakı Teslim Tutanağı