0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Müdürün Mesajı

            Toplumların bilgiyi üretebilme, ekonomik ve toplumsal katma değere dönüştürebilme yeteneğinin ulusal ekonomileri ve toplumun sosyal dinamiklerini şekillendirdiği bir dünyada, bu dönüşümü yakalayabilmenin yolu, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını güçlendirmekten geçer. Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilikte uzmanlaşmış ve yetkinleşmiş; üreten, katma değerini kendi beyin gücüne bağlı olarak artırabilen bir Türkiye hedefine yönelik bilginin üretilmesi, toplumsal ve ekonomik değere dönüştürülebilmesinde, Üniversitelerimizde Lisansüstü Eğitim Koordinasyon birimleri olan Enstitülerde yapılan teorik ve uygulamalı lisansüstü (Yüksek Lisans, Doktora) çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

            Enstitüler gerek verdiği hizmetler gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri çerçevesinde sunduğu çözümler ile bu gelişmelerin önünü açarak yeni teknolojilerin, fikirlerin, teorilerin, uygulamaların hayata geçirilmesini sağlayan, bunu insanlığın hizmetine sunan en önemli kurumlardır. Enstitü olarak çabamız bu hedefler doğrultusunda eğitim-öğretim vermek ve yetiştirdiğimiz öğrencilerin bilim, sanayi ve teknolojiye katkı sağlayacak alanında yetkin insanlar olmalarını sağlamaktır.

            Kurulduğu günden itibaren eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden sürekli arttıran Enstitümüz; mevcut öğretim üyesi ve öğrenci potansiyelini en etkin şekilde bilimin hizmetine sunmayı ve öğretim üyelerimizin tecrübe ve birikimlerini bilim insanı adaylarına ve topluma aktarmalarını ilke edinmiştir. Bu bağlamda bütün paydaşlarımızın görüş, öneri ve katkıları bizim için çok değerlidir. Enstitümüzün yönetim felsefesi; yenilikçilik, bilimsellik, adillik, objektiflik ve şeffaflık unsurlarını içermektedir.

            Aydınlık geleceğimizin mimarı olacak siz değerli öğrencilerimiz; sizlere bilim insanı olarak entelektüel bir maceraya başlayacağınız yolculukta rehberlik etmek ve çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olmanızı sağlayacak özgür ve analitik düşünme yetisini kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Evrensel etik değerler bu yolda bağlı kalacağımız ilkelerin başında gelecektir.

Enstitümüzün kuruluşundan bugüne katkısı olan tüm paydaşlarımıza, Enstitü çalışanlarımıza, değerli öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.

Prof. Dr. İbrahim HAN

Müdür