0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. İbrahim HAN

Başkan

Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Abdullah ÇAĞMAN

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN

Üye

Prof. Dr. Mucip GENİŞEL

Üye

Doç. Dr. Fatih KARİP

Üye

Temel ATMACA

Raportör