0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Anket Çalışma İzni

Anket Çalışması Yapılabilmesi için Kurum Dışı Yer/Kurum/Kuruluşlar’a İzin Başvurusu

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda anket yapmak isteyen öğrencilerimizin dikkatine:

Yapılacak Anketler İçin Gerekli Belgeler:
Anket izni talep edecek öğrencilerin;


İzin talep formlarının ekine https://ayse.meb.gov.tr/basvurudev/  adresinden dolduracakları formları, Etik Kurul Kararı, Tez Konusu Öneri Formu, Araştırma Öneri İçeriği, Örnek Katılım Kabul Formu, Araştırma İzni Taahhütnamesi, Doldurarak, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvuru yapmaları gerekmektedir.


* Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu kararı sonuçlanan anket çalışmaları ilgili birim/kurum/kuruluş veya kişilerden izin alınmasını talep eden Danışmanlar İzin Talep Formunu ekleri ile beraber eksiksiz doldurup Müdürlüğümüze yazı ile başvuracaklardır.
*İzin Talep Formunda eksiklik olan ve anket yapılacak kurumları ayrıntılı olarak belirtilmeyen talep formları Genel Sekreterlikçe işleme alınmamaktadır.


*Gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından öğrenci Anket çalışmasına başlayabilir.