0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Misyon - Vizyon

MİSYON

            Eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen, çağdaş ve etik değerleri benimseyen, mesleki açıdan yetkin, bilim dünyasına yeni ufuklar açabilen ve değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek donanıma sahip bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesini sağlamaktır.

VİZYON

            Eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda bilim, sanayi ve teknoloji dünyası tarafından tanınan, endüstri ve toplumla kaynaşmış, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesel ve ulusal kuruluşların araştırma ve geliştirme çalışmalarına danışmanlık ve öncülük hizmetinde bulunan, bilimsel araştırmaları destekleyen, çağdaş, kalıcı ve özgün eserler üreten, toplum için üstün nitelikli araştırmacılar yetiştiren ve en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini hedefleyen bir araştırma kurumu olmaktır.