0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Kurulu


Prof. Dr. İbrahim HAN

Başkan

Enstitü Müdürü

 Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Doç. Dr.  Fatih ÖZTOP 

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

Üye

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Burak ALAYLAR

Üye

Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emine TEYFUR

Üye

Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat GÖKALP

Üye

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

Üye

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim HAN

Üye

Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Şekip YAZGAN

Üye

İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Pınar BAYKAN

Üye

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feyyaz Cengiz DİKMEN

Üye

İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kani ZİLBEYAZ

Üye

Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR

Üye

Matematik Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN

Üye

Matematik ve Fen Bilimleri  Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğe. Üyesi Aytül BAYAR

Üye

Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yakup KARATAŞ

Üye

Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatma AĞGÜL YALCIN

Üye

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇETİN

Üye

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Mustafa AYDEMİR 

Üye

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Yasin KILIÇ

Üye

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ali TEKİN

Üye

Spor Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

   Doç. Dr. Burcu DEMİR GÖKMEN

Üye

Hemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feyyaz Cengiz DİKMEN

Üye

 Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı

 Doç. Dr. Ahmed MENEVŞEOĞLU

Üye

 Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜRSOY

Üye

 Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı

 Doç. Dr. Kerem NAYEBPOUR

 Üye

İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı 

 Prof. Dr. İdris DEMİREL

Üye 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı 

 Temel ATMACA

 Raportör

Enstitü Sekreter Vekili