0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü Kurulu


Prof. Dr. İbrahim HAN

Başkan

Enstitü Müdürü

 Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÖZTOP 

Üye

Enstitü Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTAR

Üye

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kenan KARAGÖZ

Üye

Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Emine TEYFUR

Üye

Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Murat GÖKALP

Üye

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Haci SAĞLIK

Üye

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. İbrahim HAN

Üye

Fizik Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Şekip YAZGAN

Üye

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Pınar BAYKAN

Üye

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feyyaz Cengiz DİKMEN

Üye

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kani ZİLBEYAZ

Üye

Kimya Anabilim Dalı Başkanı

  Prof. Dr. Ahmet Ocak AKDEMİR

Üye

Matematik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet YALÇIN

Üye

Matematik ve Fen Bilimleri  Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğe. Üyesi Aytül BAYAR

Üye

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Vek.

Prof. Dr. Yakup KARATAŞ

Üye

Tarih Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Fatma AĞGÜL YALCIN

Üye

Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin ÇETİN

Üye

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Mustafa AYDEMİR 

Üye

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Yasin KILIÇ

Üye

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ali TEKİN

Üye

Spor Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

   Doç. Dr. Burcu DEMİR GÖKMEN

Üye

Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Feyyaz Cengiz DİKMEN

Üye

 Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı

 Doç. Dr. Ahmed MENEVŞEOĞLU

Üye

 Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Esra GÜRSOY

Üye

 Zootekni Anabilim Dalı Başkanı

 Temel ATMACA

 Raportör

             Enstitü Sekreter Vekili