0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Metin AYDEMİR)

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Metin AYDEMİR Fen Eğitiminde Arttırılmış Gerçeklik adlı yüksek lisans seminerinin 09/05/2023 tarihinde saat 11:00’da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda Yapacaktır.