0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Ramazan DEMİRDAĞ)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında kayıtlı olan doktora öğrencisi Ramazan DEMİRDAĞ'ın "Cahit Sıtkı Tarancı'nin Otuz Beş Yaş Şiirine Psikanalitik Bir Bakış" adlı doktora seminerinin 10/05/2023 tarihinde saat 10.00'da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.