0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Eren BACAK)

Tarih Ana Bilim Dalı, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi Eren BACAK’ın “1924 Anayasasındaki Değişikliklerin Türk Demokrasi Tarihinin Gelişimi Açısından Değerlendirilmesi” adlı tez savunma sınavını 18.05.2023 tarihinde saat: 14.00’de Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.