0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Funda VAROL)

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi Funda VAROL “Azra Kohen’in Romanları Üzerine Bir İnceleme” adlı Yüksek Lisans Savunma Sınavını 10.05.2023 tarihinde saat 11:00’de Enstitüler binası Tez Savunma ve seminer Salonunda yapacaktır.