0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Ahmet Anıl ŞAHİNTÜRK)

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalına kayıtlı olan Yüksek Lisans öğrencisi Ahmet Anıl ŞAHİNTÜRK Seminer Sunum 23/05/2023 tarihinde saat 14:00 Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.