0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Şakir ŞAHİN)

 İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalına kayıtlı olan Yüksek Lisans  öğrencisi Şakir ŞAHİN Seminer Sunumunu 07/06/ 2023 tarihinde saat 14:00 Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.