0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Lütfü YİĞİT)

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalına kayıtlı  olan Yüksek Lisans öğrencisi Lütfü YİĞİT Seminer Sunumunu 02/06/2023 tarihinde Saat 15:00 Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.