0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Kamuran KIZILKAYA)

İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Kamuran KIZILKAYA Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Yeşil Kampüs: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği" adlı yüksek lisans seminerini 31.05.2023 tarihîde saat 15:00'da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.