0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Erhan AKAGÜNDÜZ)

Tarih Ana Bilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Erhan AKAGÜNDÜZ Yüksek Lisans Seminer Sunumunu 14.06.2023 tarihîde saat 15:00'da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.