0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Kevser TEKİN Ve Mustafa ZEREN)

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencilerinden Kevser TEKİN'in Yusuf Atılgan'ın "Evdeki" Öyküsüne Genel Bir Bakış ve Öyküdeki Metaforik Unsurlar ile Mustafa ZEREN'in Ayşe Didem Uslu'nun "Geçip Gitti Göçmen Kuşlar" Adlı Eserine Tematik Açıdan Genel Bir Bakış adlı yüksek lisans seminerlerini 07/06/2023 tarihinde saat 13.00 ve 14.00'te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda Yapacaktır.