0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Sevgi ZEDEF)

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Sevgi ZEDEF’in “2018- 2022 Yılları Arasında Yapılan Cam Tavan Sendromu Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi” adlı yüksek lisans seminerini 16/06/2023 tarihinde saat 10:30’da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda Yapacaktır.