0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Ömer AKPOLAT)

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Ömer AKPOLAT'ın "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Deprem Bilgi Düzeyi ile Deprem Risk Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" adlı yüksek lisans seminerini 08/06/2023 tarihinde saat 14:00' te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.