0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Atalay SAĞLAM)

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Atalay SAĞLAM “Askeri Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları” adlı yüksek lisans seminerinin 19/06/2023 tarihinde saat 14.00’te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.