0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Abdullah ÖVEYİK)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Abdullah ÖVEYİK "Öğretmenlerin duygusal zeka düzeyleri ile sınıf yönetimi yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi" başlıklı yüksek lisans seminerini 15.06.2023 tarihinde saat 14:00'da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.