0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Mehmet Emin ALPTEKİN)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Mehmet Emin ALPTEKİN “Okul yöneticilerinin yönetim becerileri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi” başlıklı yüksek lisans seminerini 15.06.2023 tarihinde saat 15:00’te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.