0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Sezai ASLAN)

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Sezai ASLAN "Eğitim örgütlerinde örgütsel güven ile okul iklimi arasındaki ilişkinin incelenmesi" başlıklı yüksek lisans seminerini 16.06.2023 tarihinde saat 10:00'da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.