0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doktora Yeterlilik Sınavı (Nurgül KAYA)

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı doktora programı öğrencisi Nurgül KAYA’ nın Doktora yeterlilik sınavını 09.06.2023 tarihinde saat: 10.00-16.00’da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.