0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Mehmet Abdullah ÇAÇAN)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi Mehmet Abdullah ÇAÇAN ’ın “iş Güvenliği Uzmanlarının İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Sırasında Karşılaştığı Sorunların İncelenmesiadlı tez savunma sınavını 12.06.2023 tarihinde saat: 15.00’de Enstitüler binası Tez savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.