0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Ferhat Sami İBAÇOĞLU)

İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencilerinden Ferhat Sami İBAÇOĞLU’nun “Karbon Muhasebesine Yönelik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi: web Of Scıence Uygulaması ”  adlı tez avunma sınavını 19.06.2023 tarihinde saat: 16:00’da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.