0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Elif ÖZKAN)

İşletme Ana Bilim Dalı, Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi Elif ÖZKAN’ ın “Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarına İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Adana İli Örneği’’ adlı tezinin savunma sınavını 19.06.2023 tarihinde saat: 15:00’de Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.