0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Yonca UZKAN)

İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencisi Yonca UZKAN’ın “Bir Üniversitede Ofis Çalışanları için Ergonomik Risk Faktörlerinin REBA ve RULA kullanılarak Değerlendirilmesi”  adlı yüksek lisans tez savunmasını 12.06.2023 tarihinde saat: 11:00’de Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer SalonundaYapacaktır.