0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Muhammed AY)

Coğrafya Anabilim Dalı Coğrafya Bilim Dalında kayıtlı olan doktora öğrencisi Muhammed AY "Yanlış Yer Seçimi Sebebiyle Çevresel Kirliliğin Yayılmasına Bir Örnek:Ordu Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi" adlı doktora seminerini 15/06/2023 tarihinde saat 14.00 te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.