0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Mustafa SAĞLAM ve Abdullah KARA)

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencilerinden Mustafa SAĞLAM ve  Abdullah KARA Yüksek Lisans Seminerini 19/06/2023 tarihinde saat 09:30-10:30 da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.