0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Abdullah ELÇİ)

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Abdullah ELÇİ'nin "LİDERLİK VE RİSK YÖNETİMİ" adlı yüksek lisans seminerini 19/06/2023 tarihinde saat 13:00'te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.