0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Celal AKDAĞ ve Musa FAAL)

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Celal AKDAĞ'ın "OTORİTER LİDERLİK LİDERLİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI" adlı yüksek lisans seminerini 19/06/2023 tarihinde saat 14:00'te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  ve Musa FAAL'ın "LİDERLİK VE KRİZ YÖNETİMİ" adlı yüksek lisans seminerini 19/06/2023 tarihinde 15:00'te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.