0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Fatih GÜVEN)

Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalında kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Fatih GÜVEN'in ‘'Beden Eğitimi ve Spor Yoluyla Değer Eğitimi'' adlı yüksek lisans seminerini 22/06/2023 tarihinde saat 14.00'de Enstitünüz Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.