0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (M. Enes DURSUN)

Coğrafya Anabilim Dalı Fiziki Coğrafya Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi M. Enes DURSUN’un Ağrı’da Fay Zonları ve Tarihsel Süreçte Depremler adlı yüksek lisans seminerini 06/07/2020 tarihinde saat 14:00’te Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.