0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Doktora Yeterlilik Sınavı (Sinan AĞLAR)

 Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Hareket ve Antrenman Bilim Dalı doktora programı öğrencisi Sinan AĞLAR’ ın Doktora yeterlilik sınavının (Yazılı ve Sözlü sınav olarak)  20.07.2023 tarihinde saat: 10.00-15.00’de Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.