0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Zeynep ELHUT)

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencilerinden Zeynep ELHUT’ un “Lütfullah El-Erzurumi’ nin “Ramuzu’t-Tahrir ve’t-Tefsir” adlı Eserinin Tahkiki (436-589 Varak)” adlı tezinin savunma sınavını 02.08.2023 tarihinde saat: 11:00’de Enstitüler binası Tez savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.