0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Yahıa ALCHIKH)

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı tezli yüksek lisans öğrencilerinden Yahıa ALCHIKH’ ın “Lütfullah El-Erzurumi’ nin “Şerhu Lamiyyeti’l-Acem” adlı Eserinin Tahkiki ” adlı tezinin savunma sınavını 02.08.2023 tarihinde saat: 13:00’de Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda Yapacaktır.