0472 215 98 63 eczacilik@agri.edu.tr

Eczacılık Fakültesi

Laboratuvar ve Atık İmha Komisyonu

 ÜNVANI  ADI-SOYADI   GÖREVİ 

 Dr. Öğr. Üyesi

 Dilan ÖZMEN ÖZGÜN

 Başkan

 Doç. Dr.

 Nashia ZİLBEYAZ

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi

 Benan KALAYCI

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi

 Sara TAŞKESENLİOĞLU

 Üye

 Arş. Gör. Dr.

 Ahmet Bora YAVUZ

 Üye

 Arş. Gör.

 Elif YARDIMCI

 Üye

 Arş. Gör.

 H. Rümeysa SÖNMEZ

 Üye

 Arş. Gör.

 Ahmet UYAR

 Üye