0472 –215 98 63 intoffice@agri.edu.tr

Dış İlişkiler

2023/2024 Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sonuçları

Değerli Öğrenciler,

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlara açıklamanın altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İlgili sonuç listesi, üniversitelere tahsis edilecek olan tahmini hibe miktarı göz önüne alınarak belirlenmiştir. Kesin sonuç listesi hibe miktarının netleşmesi ile belirlenecektir. Kurumumuz hibe miktarının netleşmesini takiben, puan esasına göre asil adaylar listesinde veya yedek adaylar listesinde değişiklikler gerçekleşebilecektir. Öğrencilerin değerlendirilmesinde ve fakülte/bölüm kontenjan sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır:

1. Avrupa Komisyonu ve Türk Ulusal Ajansı kararları gereği başvuruların değerlendirilmesinde İngilizce Yazılı Sınavının %25 i, Sözlü Sınavının %25 i ve Genel Akademik Ortalamanın %50 si esas alınmıştır.

2.Kurallar gereği Genel Akademik Ortalaması Lisans için 2.20’nin, Lisansüstü için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

3.İngilizce Yazılı ve/veya Sözlü Sınavlarından herhangi birine girmemiş öğrenciler değerlendirmeye alınmamıştır.

4.Sınav sonucuna itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin yazılı bir dilekçe ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde başvurmaları halinde itirazları değerlendirilecektir.

5.Puanlarında azaltma veya artırma işlemi uygulanan öğrenciler Erasmus+ 2023 el kitabı seçim kriterlerine göre değerlendirilmişlerdir.

6.Öğrenim hareketliliğine hak kazanan ve yedek listesindeki tüm adayların iletişim bilgilerini sağlamak ve oryantasyon toplantısına katılmak için 11.05.2023 tarihinde saat 17.00’de Erasmus Koordinatörlüğünde bulunmaları gerekmektedirStaj hareketliliğine hak kazanan ve yedek adaylarla oryantasyon toplantısı ileri bir tarihe düzenlenecek olup, üniversitemiz anasayfasından duyurulacaktır.
 

Öğrenim Hareketliliği Sonuçları için Tıklayınız
Staj Hareketliliği Sonuçları için 
Tıklayınız


Saygı ve Sevgilerle
Erasmus Koordinatörlüğü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Zemin Kat Fakülte/bölüm kontenjan sayılarının belirlenmesinde aşağıdaki ölçütler esas alınmıştır:

Fakülte ve bölüm kontenjanları

1) Değerlendirme aşamasında her fakülte ve yüksekokul için sırasıyla;

a) Fakültenin sahip olduğu ait aktif anlaşma sayısı,

b) Fakültenin sahip olduğu öğrenci mevcudu,

c) Fakülteden başvuran öğrenci sayısı,

kriterleri göz önüne alınarak kontenjan sayısı belirlenmiştir.

2) Fakülte/yüksekokul öğrenci başvurularının belirtilen kontenjan sayısına ulaşmaması durumunda Madde 1’de belirtilen şartlar göz önüne alınarak kontenjan sayıları diğer fakültelere aktarılmıştır.

3) İkili anlaşması olmayan fakülte ve bölümler değerlendirmeye alınmamıştır. Kurallar gereği kurumlararası anlaşmaların yapılması bölümlerin görev ve sorumluluğundadır. Uluslararası İlişkiler Birimi anlaşmaların nihai onayı ve kurumsal düzeydeki işbirliğinden sorumludur.

Bölüm Kontenjanları

1) Değerlendirme aşamasında her bölüm için sırasıyla;

a) Bölümün sahip olduğu ait aktif anlaşma sayısı,

b) Bölümün sahip olduğu öğrenci mevcudu,

c) Bölümden başvuran öğrenci sayısı,

d) Bölümün hareketliliğe teşvik edilmesi ve fırsat eşitliği sağlanması,

kriterleri göz önüne alınarak kontenjan sayısı belirlenmiştir.

2) Hareketlilik şartlarını sağlayan her bölüm için en az bir(1) kontenjan ayrılmıştır.