0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Ali ULUTAŞ)

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalında Kayıtlı olan Yüksek Lisans Öğrencisi Ali ULUTAŞ Seminer Sunumunu 23/11/2023 tarihinde saat 16.00 da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.