0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Halil İbrahim YILMAZ)

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalında Kayıtlı olan Yüksek Lisans Öğrencisi Halil İbrahim YILMAZ Seminer Sunumunu 23/11/2023 tarihinde saat 11:00 da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda yapacaktır.