0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Arzu SÖYLERİZ)

Matematik Anabilim Dalı Uygulamalı Matematik Bilim Dalı’nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Arzu SÖYLERİZ’in “HIV Enfeksiyon modelinin kesirli operatör ile analizi” adlı yüksek lisans seminerini 15/12/2023 tarihinde saat 10.00’da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda saat 10.00’ da yapacaktır.