0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Dilek TEZCAN)

İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Dilek TEZCAN Seminer Sunumunu 04/01/2024 tarihinde saat 11:00'de Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer salonunda  yapacaktır.