0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Hasret ASLAN)

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisan Öğrencilerinden Hasret ASLAN Seminer Sunumunu 04.01.23024 tarihinde Saat 16:30 da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.