0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Seminer Sunumu (Tekin DOĞAN)

İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı'nda kayıtlı olan yüksek lisans öğrencisi Tekin DOĞAN Seminer Sunumunu 05/01/2024 tarihinde saat 10:00 da Enstitüler binası Tez Savunma ve Seminer Salonunda yapacaktır.