0472 –215 64 42 - FAX: 0472 215 50 84 lisansustu@agri.edu.tr

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tez Savunması (Ayşe Meryem YAZAR ve Kadir KAYA)

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencilerinden Ayşe Meryem YAZAR ve Kadir KAYA Tez savunma Sınavlarını 13.02.2024 tarihinde Saat 10:00-11:00 de Enstitüler binası Tez savunma ve seminer salonunda yapacaktır.