0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Misyon Vizyon

Misyon;

Üniversitemizde seferberlik ve savaş hazırlıkları ile afetlere karşı personelin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için plan ve program çerçevesinde gerekli eğitim hizmetini düzenli ve sürekli sunmak, hayati öneme haiz mekanizmanın ve malzemenin korunması, acil tamir ve ıslahı, Sivil Savunma servislerinin kurulması, donatımı ve eğitimini sağlamaktır.

Vizyon;

Üniversitemizdeki tüm birimlerin seferberlik ve savaş ile afetlerde etkin görev almasını sağlamak ve bu tür durumlardan en az zarar ile kurtulması için eğitim, tatbikat ve planlar yapmak.


Hızlı Erişim