0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Sosyal Yardım Servisi

SOSYAL YARDIM SERVİSİ PERSONELİ GÖREVLERİ

SERVİS AMİRİNİN GÖREVLERİ:

a. Servis Amirinin Barışta Görevleri:

 • Sivil Savunma Komisyonunun kararları doğrultusunda, her yıl rutin olarak yapılması gerekli olan servis eğitim-tatbikat programına, kendi servis personelinin katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan rutin servis amirleri toplantısına katılarak, Servis personelinin güncel tutulmasını sağlar,
 • Servis malzeme ve teçhizatlarını her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda gerekli takibi yapmak

b. Servis Amirinin Olağanüstü Halde ve Seferde Görevleri:

 • Servis personelinin yoklamasını yaparak, göreve hazır bulunmasını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
 • Servis personeline malzeme ve teçhizatlarının dağıtımını yapmak,
 • Kontrol Merkezi ve Karargah Servis Amiri ile koordineli çalışarak, alacağı direktifler doğrultusunda servisini sevk ve idare etmek,
 • Serviste meydana gelen aksaklıkları gidermek.

c. Servis Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Servis Amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak,
 • Servis Amirine yukarıda belirtilen görevlerde yardımcı olmak.

d. Ekip Sorumlusunun Görevleri:

 • Yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen kısımlarla ilgili görevleri yapmak,
 • Servis amir ve yardımcısının vereceği görevleri yapmak ve kısım personelini sevk ve idare etmek.

e. Ekip Personelinin Görevleri:

 • Kısım sorumlusunun vereceği görevleri yapmak.
 • Doğabilecek aksaklıkları kısım sorumlusuna bildirmek.

SERVİSİN GÖREVLERİ:

Enformasyon, barındırma ve giydirme kısımlarının başlıca görevleri şunlardır;

 1. Enformasyon Kısmı:
 • Tehlike sırasında personeli durum hakkında sık sık aydınlatmak, morallerini güçlendirmek, moral bozucu söylentilerin çıkmasını önlemek,
 • Ailesi ile haberleşmesi gereken personelin haberleşmesini sağlamak,
 • Felaket sonrası, ölülerin kimliklerinin tespiti, sahiplerine teslim edilmeleri ve geride kalan eşyalarının tespit edilmesi ile kayıtlarının tutulması hususlarında ilk yardım servisine yardım etmek.

b. Barındırma ve Giydirme Kısmı:

 • Sığınma yerlerindeki personelin ihtiyaçlarını (yatma, TV izleme gibi) karşılamak ve ihtiyaç duyulduğunda kıyafetle ilgili sorunlarını çözmek.
 • Kısım sorumluları, servis amirlerinin talimatları doğrultusunda, sorumlu olduğu kısımları sevk ve idare ederek, aksaklıkların giderilmesini sağlar.

Hızlı Erişim