0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Teknik Onarım Servisi

TEKNİK ONARIM SERVİSİ PERSONELİNİN GÖREVLERİ

     SERVİS AMİRİNİN GÖREVLERİ:

a. Servis Amirinin Barışta Görevleri:

 • Sivil Savunma Komisyonu kararları doğrultusunda, her yıl rutin olarak yapılması gerekli olan servis eğitim-tatbikat programına  servis personelinin katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan rutin servis amirleri toplantısına katılarak, Servis personelinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Servis malzeme ve teçhizatlarını her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda gerekli takibi yapmak.

b. Servis Amirinin Olağanüstü Halde Ve Seferde Görevleri:

 • Servis personelinin yoklamasını yaparak, göreve hazır bulunmasını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
 • Servis personeline malzeme ve teçhizatlarının dağıtımını yapmak,
 • Kontrol Merkezi ve Karargâh Servis Amiri ile koordineli çalışarak, alacağı direktifler doğrultusunda servisini sevk ve idare etmek
 • Serviste meydana gelen aksaklıkları gidermek.

 c. Servis Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Servis Amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak,
 • Servis Amirine yukarıda belirtilen görevlerde yardımcı olmak.
 • Servis amiri bulunmadığı zaman görevlerini yapmak.

d. Ekip Başının Görevleri:

 • Sorumlu olduğu ekibi sevk ve idare etmek.

SERVİSİN GÖREVLERİ:

Elektrik tesisleri onarım ekibi, doğalgaz tesisleri onarım ekibi, su ve kanalizasyon tesisleri onarım ekibi ile telefon tesisleri onarım ekibi olarak dört kısımda faaliyet gösterir. Başlıca görevleri şunlardır;

 1. Elektrik tesisleri onarım ve muhabere (telefon/iletişim) ekibi
 • Yangın, sabotaj doğal afet ve taarruzda binasında meydana gelebilecek elektrik arızalarına en kısa zamanda müdahalede bulunup, gerekli onarımı yaparak bu tesislerin faal çalışmasını sağlamak.
 • Olağanüstü durumda, telefon, fax  vb. gibi cihaz ve tesisatında meydana gelen arızaları en kısa zamanda tamir ederek, hizmetin devamını sağlamak.
 • Ekip başları servis amirinin talimatları doğrultusunda, sorumlu olduğu tesislerle ilgili ekibini sevk ve idare ederek, aksaklıkların giderilmesini sağlarlar.

 

 1. Doğalgaz tesisleri onarım ekibi
 • Olağanüstü durumda doğalgaz tesisatında meydana gelen arızaları en kısa zamanda müdahalede bulunup, gerekli onarımı yaparak tehlike riskini ortadan kaldırmak.
 • Doğalgaz akışını kesmek ve gerekli yerler irtibata geçmek.
 • Aksa Ağrı Doğalgaz ile koordineli çalışmak

 1. Su ve kanalizasyon tesisleri   onarım ekibi
 • Olağanüstü durumda, su ve kanalizasyon tesisatında meydana gelen arızaları en kısa zamanda müdahalede bulunup gerekli onarımı yapmak.
 • İhtiyaç durumunda Ağrı Belediyesi ASKİ ile koordineli çalışmak.

Hızlı Erişim