0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

Emniyet ve Kılavuz Servisi

EMNİYET VE KLAVUZ SERVİS PERSONELLERİNİN GÖREVİ:

a. Servis Amirinin Barışta Görevleri:

 • Sivil Savunma Komisyonunun kararları doğrultusunda, her yıl rutin olarak yapılması gerekli olan servis eğitim-tatbikat programına, servis personelinin katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan rutin servis amirleri toplantısına katılarak, Servis personelinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Servis malzeme ve teçhizatlarını her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda gerekli takibi yapmak.

b. Servis Amirinin Olağanüstü Halde Ve Seferde Görevleri:

 • Kendi servis personelinin yoklamasını yaparak
 • Göreve hazır bulunmasını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
 • Servis personeline, malzeme ve dağıtımını yapmak,
 • Kontrol Merkezi ve Karargâh Servis Amiri ile koordineli çalışarak, alacağı direktifler doğrultusunda servisini sevk ve idare etmek,
 • Serviste meydana gelen aksaklıkları gidermek.

c. Servis Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Servis amirinin vereceği görevleri yerine getirmek.

d. Servis Personelinin Görevleri;

 • Servis amirinin vereceği görevleri yerine getirmek.

SERVİSİN GÖREVLERİ:

 • Binanın iç ve dış emniyetini sağlamak.
 • Şüpheli şahısları tespit etmek ve yetkililere bildirmek
 • Tehlike sırasında personelin sivil savunma talimatı ve isteklerine uygun olarak hareketlerini düzenlemek    ve kılavuzluk etmek.(Özelikle sığınaklara giriş ve çıkışlarda)
 • Panik ve kargaşalıkları önlemek, moral bozucu hareketleri önlemek,
 • Gerektiğinde müessese içinde ve çevresinde trafiği düzenlemek.
 • Taarruzdan sonra kurtarılan mal ve eşyayı emniyet altına almak, dışarıdan gelebilecek yağma tehlikesini önlemek.
 • KBRN maddeleri bulaşmış sahalar, patlamamış bomba veya mermilerin yerlerini tespit etmek ve personelin buralara yaklaşmasını önlemek.
 • Müdürlüğümüzce alınacak gizleme ve karartma önlemlerini kontrol etmek.
 • Taarruzdan sonra keşif yapmak hasar ve zayiatı tespit edip kontrol merkezi ve karargâh servisine rapor vermek.

Hızlı Erişim