0472 –215 98 63 sivilsavunma@agri.edu.tr

Sivil savunma Koordinatörlüğü

İlk Yardım Servisi

İLKYARDIM SERVİS PERSONELİNİN GÖREVLERİ

SERVİSİN AMİRİNİN GÖREVLERİ:

a. Servis Amirinin Barışta Görevleri:

 • Sivil Savunma Komisyonu kararları doğrultusunda, her yıl rutin olarak yapılması gerekli olan servis eğitim-tatbikat programına, servis personelinin katılımını sağlamak,
 • Yapılacak olan rutin servis amirleri toplantısına katılarak, Servis personelinin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Servis malzeme ve teçhizatlarını her an kullanıma hazır halde bulundurulması hususunda gerekli takibi yapmak
 • Servis personelinin eğitilmesini ve yetiştirilmesini sağlar.
 • Servis personelinin kurslara ve eğitimlere iştikakını sağlar.
 • Sağlık bakanlığı tarafından verilen ve üç yıl geçerli olan İlk yardımcı belgesinin güncellemesini sağlar.
 • Servisin faaliyet ve hizmetlerini sevk ve idare eder.
 • Servis Personelinin amaca en uygun bir şekilde görevini yapmasını sağlar.

b. Servis Amirinin Olağanüstü Halde ve Seferde Görevleri:

 • Servis personelinin yoklamasını yaparak, göreve hazır bulunmasını sağlamak ve görev dağılımı yapmak,
 • Servis personeline, malzeme ve teçhizatlarının   dağıtımını yapmak,
 • Kontrol Merkezi ve Karargah Servis Amiri ile   koordineli çalışarak, alacağı direktifler doğrultusunda servisini sevk ve idare etmek,
 • Serviste meydana gelen aksaklıkları gidermek.

c. Servis Amir Yardımcısının Görevleri:

 • Servis Amirinin vereceği emir ve görevleri yapmak,
 • Servis Amirine yukarıda belirtilen görevlerde yardımcı olmak,
 • Servis Amiri bulunmadığı zaman onun görevlerini yapmak.

d. Ekip Başının Görevleri:

 • Takım amiriyle yardımcısının vereceği görevleri yapmak,
 • Ekibini sevk ve idare etmek.

   g. Ekip personelinin görevleri

 • Yapılan iş bölümüne göre, kendisine verilen görevleri yapmak
 •  Ekip başının vereceği görevleri yapmak.

SERVİSİN GÖREVLERİ

 • Taarruz, yangın, sabotaj ve doğal afetlerin çeşitli tesirleriyle etkilenen yaralı ve hastalara ilk yardım yapmak,
 • Yapılan iş bölümüne göre, kendisine verilen görevleri yapmak
 •  Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve sahiplerine teslimini yapmak,
 • Ölenlerin bıraktıkları eşyaları, Sosyal Yardım Servisiyle İş birliği yaparak tespit etmek

Hızlı Erişim